Študija primera: Študentski dom Varaždin

 In Energetska učinkovitost, hladilni agregat, Hlajenje, Klimatizacija, Klimatske naprave, Komfortna klimatizacija, Obnovljivi viri, Ogrevanje, Ogrevanje sanitarne vode, Pasivna gradnja, Prezračevalne naprave, Prezračevanje, Primer - Case study, Projektiranje, Toplotna črpalka, Trajnost, Učinkovita raba energije

Študentski dom Varaždin

V začetku decembra 2017 je na Hrvaškem v Varaždinu odprl svoja vrata novi Študentski dom Varaždin. Gre za enega naj modernejših objektov na Hrvaškem. Študentski dom je visoko energetsko učinkovita pasivna zgradba in je trenutno edina javna zgradba na Hrvaškem, ki se ponaša z A+ stopnjo energetske učinkovitosti.

Studentski_dom_Varazdin_

 

 

Celi koncept študentskega doma teži k trajnostnem razvoju in ohranjanju okolja z namenom doseganja ničelnih emisij škodljivih plinov v ozračje. Kako je zgradba ekološko usmerjena kaže dejstvo, da uporablja deževnico za sanitarno vodo, razvrščanje in odstranjevanje odpadkov v podzemne rezervoarje, na strehi zgradbe se nahaja solarna elektrarna, ki ustvarja električno energijo za hlajenje in ogrevanje preko toplotne črpalke voda-voda.  Sistem priprave ogrevne vode je v poletnem obdobju tudi sistem za pripravo hladilne vode za hlajenje objekta.

 

Študentski dom Varaždin ima dva sistema ogrevanja in hlajenja – dve napravi Rewatemp  

Izvedena sta dva sistema ogrevanja in hlajenja, ki se med seboj lahko tudi dopolnjujeta.

 

Sistem 1 – toplotna črpalka in hladilni agregat v enem Rewatemp 1

je prvenstveno namenjen pripravi grelne vode za ogrevanje objekta.

Sistem sestavljajo sledeči glavni sklopi:

 • črpalna vrtina 1 z vgrajeno potopno črpalko in ponorna vrtina
 • sistem filtracije vode, merjenje pretočne količine vode in predaja toplote v toplotnem menjalniku
 • toplotna črpalka TČ1, Rewatemp, toplotne moči 296 kW, sistem voda-voda, izvedba ki omogoča ogrevanje in hlajenje
 • sistem akumulacije in razdelitve ogrevne in hladilne vode

Voda iz vrtine 1 se s pomočjo potopne črpalke vodi preko avtomatskega samočistilnega filtra v toplotni menjalnik, kjer preda svojo topoto (ohladi se za 5°C) indirektno preko mešanice glikol/voda v izparilnik 1 toplotne črpalke TČ1. Vrtinska voda se nato preko ponorne vrtine vrne v zemljo.

Ogrevna voda se iz kondenzatorja toplotne črpalke s pomočjo frekvenčno vodene cirkulacijske črpalke vodi v akumulacijsko posodo tip Accutemp. Posebnost te posode je vgrajen poseben sistem, ki omogoča laminarno gibanje toka vode z vrha proti dnu posode in obratno. S tem je poskrbljeno dobro razslojevanje temperature po višini kar omogoča učinkovitejšo delovanje toplotne črpalke.

Iz akumulacijske posode se nato ogrevna voda vodi v posamezne ogrevalne veje, ki s pomočjo cirkulacijske črpalke v vsakem krogu oskrbujejo posamezne funkcionalne dele zgradbe.

V primeru izpada delovanja toplotne črpalke TČ1 se v sistem ogrevanja avtomatsko vključi ogrevna voda iz toplotne črpalke TČ2.

 

Sistem 2 – toplotna črpalka in hladilni agregat v enem Rewatemp 2

je prvenstveno namenjen pripravi sanitarne tople vode.

Sistem sestavljajo sledeči glavni sklopi:

 • črpalna vrtina 2 z vgrajeno potopno črpalko in ponorna vrtina
 • sistem filtracije vode, merjenje pretočne količine vode in predaja toplote v toplotnem menjalniku
 • toplotna črpalka TČ2, proizvod Menerga, tip RWT, toplotne moči 310 kW, sistem voda-voda, izvedba ki omogoča ogrevanje in hlajenje, hkrati tudi dogrevanje sanitarne vode na višji temperaturni režim
 • sistem akumulacije sanitarne vode

Voda iz vrtine 2 se s pomočjo potopne črpalke vodi preko avtomatskega samočistilnega filtra v toplotni menjalnik, kjer preda svojo topoto (ohladi se za 5°C) indirektno preko mešanice glikol/voda v izparilnik 1 toplotne črpalke TČ2. Vrtinska voda se nato preko ponorne vrtine vrne v zemljo.

Ogrevna voda se iz kondenzatorja toplotne črpalke s pomočjo frekvenčno vodene cirkulacijske črpalke vodi k akumulatorjem (4x 3m3) sanitarne tople vode tip Sanitemp. Tudi te posode imajo vgrajen poseben sistem, ki omogoča laminarno gibanje toka vode z vrha proti dnu posode in obratno. Preko toplotnega menjalnika se sanitarna voda ogreva do temp. 40°C. Gornja polovica akumulatorja sanitarne tople vode se s pomočjo ogrevne vode višjega temperaturnega nivoja iz desuperheaterja, vgrajenega v toplotni črpalki TČ2, ogreva do 60°C.

V primeru izpada delovanja toplotne črpalke TČ2 se v sistem ogrevanja avtomatsko vključi ogrevna voda iz toplotne črpalke TČ1.

 

Rewatemp-Toplotna-Crpalka-Hladilni-Agregat

Rewatemp Toplotna Črpalka Hladilni Agregat

Za zaščito pred Legionelo je predvideno pregrevanje celotnega sistema sanitarne tople vode s pomočjo ogrevne vode iz obstoječe kotlovnice v sosednjem, starem delu objekta.

V poletnem obdobju toplotna črpalka TČ2 prednostno pripravlja hladilno vodo, v akumulatorju hladilne vode. Le ta se s pomočjo cirkulacijske črpalke vodi v izparilnik toplotne črpalke TČ2. Kot posledica hlajenja, se dobljena ogrevna voda v kondenzatorju in desuperheaterju, koristi za ogrevanje sanitarne vode.

Predvidena je tudi možnost pasivnega hlajenja s pomočjo hladu vrtinske vode iz vrtine 2, v obdobju ko je to možno in v severno orientiranih delih objekta, ki toplotno niso zelo obremenjeni.

 

Centralno nadzorni sistem v Študentskem domu Varaždin

Celotna zgradba uporablja najsodobnejšo tehnologijo, ki je povezana v CNUS (centralno nadzorni sistem) preko katerega lahko spremljajo in upravljajo s podatki o:

 • prostorski regulaciji (razsvetljava, žaluzije, ogrevanje in hlajenje prostora, sos)
 • Toplotni postaji (dve toplotni črpalki in trije razdelilci energije)
 • Zunanji razsvetljavi
 • Gretju žlebov
 • Prevzemu merilnikov porabe energije
 • Žaluzijah v skupnih prostorih reguliranih  preko vremenske postaje
 • Sončni elektrarni

Objekt ima sisteme prižiganja in ugašanja luči na senzorje, vse z namenom racionalne rabe energije.

 

Zanimivosti o Študentskem domu Varaždin

Študentski dom v Varaždinu naj bi na račun visoke energetske varčnosti porabil  kar 5x manj stroškov za energijo ter kar 7x manj onesnaževal okolje, kot povprečni rekonstruirani objekt s podobno kapaciteto.

Zahvaljujoč najsodobnejšim tehnologijam in želji po varstvu okolja je Študentski dom Varaždin eden najsodobnejših študentskih kompleksov na tem delu Evrope.

 

Kampus v številkah

 • Gradnja kampusa je stala: 19.016.585 € od tega 85% iz nepovratnih evropskih sredstev
 • Gradnja je trajala 18 mesecev 
 • 7 etaž
 • 243 sob s 600 posteljami
 • 15 čajnih kuhinj
 • 6 učilnic
 • 6 dnevnih bivalnih prostorov

 

VAS ZANIMA VEČ O NAPRAVI REWATEMP IN CENTRALNO-NADZORNEM SISTEMU (CNS)?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search