ECODESIGN DIREKTIVA – smernice za naprave za pripravo prostorskega zraka

 In Energetska učinkovitost, Evropska direktiva, Rekuperator, Trajnost

Smernice za pripravo prostorskega zraka

Kaj pravi evropska direktiva

Evropska direktiva 2009/125/EG je pripravila okvir za določanje zahtev za okolju prijazno zasnovo izdelkov, povezanih z porabo energije. Nadomešča predhodno veljavno direktivo 2005/32/EG  (z dne 6. julija 2005 katero naj bi vlade posameznih držav uvajale v nacionalno zakonodajo). Znana je tudi pod imenom “Energy-related Products (ErP) Directive”.
european-commission-eco-design

 

Cilj : Prihranek primarne energije do leta 2020 za 20%.

Naprav, ki ne izpolnjujejo zahtev direktive, ni dovoljeno dobavljati in vgrajevati v območju držav EU.

Zahteve Evropske direktive 2009/125/EG – Ecodesign – so zastavljene tako, da se izpolnjujejo časovno v dveh stopnjah :

 • prva stopnja začne veljati od 01.01.2016
 • druga stopnja (z višjimi zahtevami) začne veljati od 01.01.2018.

energijska ucinkovitost

Zahteve Evropske direktive 2009/125/EG – Ecodesign – ne veljajo za naprave:

 • z manjšimi ventilatorji, enosmerno ali dvosmerno delujočimi (moči manjše od 30 W)
 • za ventilacijo kuhinjskih nap
 • za delovanje v eksplozijsko ogroženi atmosferi
 • za kratkotrajno delovanje (npr. za vklop v sili)
 • za razvlaževanje zraka v bazenskih prostorih
 • za obdelavo zraka v procesni tehnologiji
 • ki so predvidene za obratovanje z zrakom temperature preko 100°C
 • ki so predvidene za obratovanje z zrakom temperature pod -40°C
 • ki imajo vgrajene samo en izmenjevalec toplote in toplotno črpalko za vračanje toplote
 • ki imajo vhodno napetost >1000 V AC ali >1500 V DC

Uredba (EU) 1253/2014 , ki velja za prezračevalne naprave

Za vse »Nestanovanjske prezračevalne naprave« ki niso namenjene stanovanjskemu prezračevanju in imajo pretok zraka večji od 250 m3/h, velja:

Od 01.01.2016

 • vse prezračevalne naprave se opremijo z večstopenjskim ali zveznim pogonom ventilatorjev
 • vse prezračevalne naprave morajo imeti sistem za vračanje energije
 • vsak sistem za vračanje energije mora imeti by-pass vsaj v eni smeri zračnega toka

Dodatno od 01.01.2018

 • vsak zračni filter v napravi mora imeti vizualni prikaz padca tlaka (ali alarm v regulaciji) in mora prikazati ko je dosežen maksimalno dovoljen končni padec tlaka

 

Minimalni učinek sistema za vračanje toplote :

za »glikolni« prenosnik

–  za višji učinek se odobri Bonus

za ploščni menjalnik

–  za višji učinek se odobri Bonus

1.1.2016

ηt= 63%

E= (ηt – 0,63)*3000

ηt= 67%

E= (ηt – 0,67)*3000

1.1.2018

ηt = 68%

E= (ηt – 0,68)*3000

ηt= 73%

E= (ηt – 0,73)*3000

 

Specifična max. moč ventilatorja SVLint_limit

za naprave z »glikolnim« prenosnikom

–  pri qnom < 2 m3/s

–  pri qnom > 2 m3/s

za naprave z osalimi sistemi prenosa toplote

–  pri qnom < 2 m3/s

–  pri qnom > 2 m3/s

1.1.2016

 

1700+E-300*qnom/2-F

1400+E-F

 

1200+E-300*qnom/2-F

900+E-F

1.1.2018

 

1600+E-300*qnom/2-F

1300+E-F

 

1100+E-300*qnom/2-F

800+E-F

 

Korekcijski faktor za filter: F

V primeru polne referenčne konfiguracije

V primeru da manjka srednje fini filter

V primeru da manjka fini filter

V primeru da manjkata oba filtra

1.1.2016

F= 0

F= 160

F= 200

F= 360

1.1.2018

F= 0

F= 150

F= 190

F= 340

Ecodesign - maksimalni padec tlaka sestavnih delov

Primer

Max. interni SFP int_limit          za napravo z »glikolnim menjalnikom«

Qnom= 6.000 m3/h = 1,67 m3/s  ( < 2 m3/s )

ηt= 0,72

manjkata filtra zraka na zajemu M5 in odvodu M5

 

Leto 2016 :

E = (ηt – 0,63) * 3000  = (0,72 – 0,63) * 3000 =    270 W/ m3.s

F= 360 W/m3.s

SFPint_limit= 1700 + E – 300*qnom/2 – F= 1700+270-300*1,67/2-360 = 1359,5 W/m3.s

 

Leto 2018 :

E = (ηt – 0,68) * 3000  = (0,72 – 0,68) * 3000 =    120 W/ m3.s

F= 340 W/m3.s

SFPint_limit= 1600 + E – 300*qnom/2 – F= 1600+120-300*1,67/2-340 = 1129,5 W/m3.s

 

Minimalni učinek ventilatorja mvu

pri P < 30 kW

pri P > 30 kW

 

6,2% * In(P)+35%

56,1%

 

6,2% * In(P)+42%

63,1%

 

Menerga + Ecodesign

Direktivi Ecodesign že sledijo tiste Menerga naprave, ki ji po predpisih morajo slediti.

 

 

Pri podjetju Menerga pa se že pripravljamo na to, da bodo smernicam Ecodesign sledile tudi tiste naprave, ki bodo pod to direktivo spadale v prihodnosti.

Več o Ecodesign direktivi si lahko preberete na straneh Evropske Komisije.

VAS ZANIMA UČINKOVITO PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search