O Energetski Izkaznici – pogovor s sodelavcem podjejta Menerga Andrejem Zupanom

 In Energetska izkaznica, Energetski zakon, Storitve

Novinarka Sandra Cvetkovič, iz portala DomInVrt.si, se je pogovarjala z našim sodelavcem Andrejem Zupanom, neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznicah. Članek lahko preberete tukaj.

Vse, kar morate vedeti o energetski izkaznici

Januar je prinesel nekaj novosti v povezavi z energetskimi izkaznicami, ki tistim, ki prodajajo nepremičnine ali jih oddajajo v najem za več kot leto dni, povzročajo sive lase. Če pri oglaševanju nepremičnin namreč ni navedenih energetskih kazalnikov, lastnikom grozijo globe. V nadaljevanju preverite, kaj vse morajo lastniki nepremičnin vedeti o energetskih izkaznicah.

Z novim letom so se razmere na že tako osiromašenem nepremičninskem trgu še poslabšale, saj nov pravilnik o metodologiji izdelave energetske izkaznice določa, da so te pri prodaji hiše ali stanovanja oziroma njihovi oddaji v najem za več kot leto dni obvezne, energetske karakteristike stavbe pa je treba seveda navajati tudi pri oglaševanju. Število oglasov je posledično upadlo, saj mnogi energetske izkaznice (še) nimajo, v primeru kršitve pravilnika pa lastnikom nepremičnin grozijo globe. Če se tudi vi soočate z dilemo, ali izdelati energetsko izkaznico oziroma ali jo sploh potrebujete, na koga se obrniti, kakšne so kazni, in se konec koncev sprašujete, kaj pravzaprav je energetska izkaznica in kaj vsebuje, berite dalje. Pogovarjali smo se z neodvisnim strokovnjakom za izdelavo energetskih izkaznic Andrejem Zupanom, univ. dipl. inž. str., ki nam je razkril vse dileme.

Kaj moramo vedeti o energetski izkaznici?

Decembra lani je začel veljati nov pravilnik o metodologiji izdelave energetske izkaznice, ki ureja oglaševanje prodaje in oddaje stavb, opredeljuje nadzor in določa metode za izdelavo izkaznic v večstanovanjskih hišah. Od 1. januarja letos morajo biti v komercialnih oglasih navedeni kazalniki z energetske izkaznice, sicer lahko tržna inšpekcija lastnike oglobi.

Kupci oziroma najemojemalci se z neodvisno strokovno oceno seznanijo o energetski učinkovitosti stavbe in se lažje odločijo, katero nepremičnino kupiti oziroma najeti.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti in je namenjena informiranju ter ozaveščanju prebivalcev o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov energije v stavbah. Od 1. 1. 2015 je obvezna za vse novogradnje, za obstoječe stavbe pa v primeru prodaje ali oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto, če najemnik pred najemom v stavbi ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, energetske izkaznice ne potrebujejo.

Energetska izkaznica se lahko izdela za posamezni del stavbe, če tehnične lastnosti stavbe in vgrajenih sistemov omogočajo celovito analizo energetske učinkovitosti posameznega dela stavbe.

Novi pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb tudi jasno opredeljuje postopek izdelave energetske izkaznice za posamezni del stavbe v primeru, ko je z ostalimi deli povezan s skupnim ogrevalnim sistemom.

Seveda pa pozneje izdana energetska izkaznica za celotno stavbo razveljavi prej izdano energetsko izkaznico za posamezni del te stavbe.

Kakšna je razlika med računsko in merjeno energetsko izkaznico?

Računska energetska izkaznica se izda za novozgrajene stavbe, novozgrajene dele stavb, obstoječe stanovanjske stavbe in stanovanja ter prikazuje kazalnike letne potrebne toplote za ogrevanje, letno dovedeno energijo za delovanje stavbe, letno primarno energijo in letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe.

Merjena energetska izkaznica pa se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe ali nestanovanjske dele stavb, izdela pa se na podlagi podatkov o porabljenih energentih za zadnja 3 leta. Ker lastniki stavb pogosto teh podatkov nimajo, se izkaznica v skrajnem primeru s postopkom normiranja lahko izdela tudi na osnovi podatkov o porabljenih energentih zadnjega zaključenega koledarskega leta. V primeru, da neodvisni strokovnjak oceni, da podatki o dejanski rabi energije niso zanesljivi oziroma jih naročnik nima, se lahko izdela računsko energetsko izkaznico.

Kako pridobiti energetsko izkaznico?

Pred naročilom energetske izkaznice je potrebno izpolniti obrazec ’Zahteva za izdelavo energetske izkaznice’ ter ga poslati pooblaščenemu neodvisnemu strokovnjaku. Trenutno nas je na trgu 268 neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, vsak izdelovalec pa se identificira z veljavno izkaznico, ki jo je izdalo pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. Ob izdelavi energetske izkaznice vašo nepremičnino pregleda neodvisen strokovnjak, ki vam je v sklopu izdelave izkaznice dolžan priporočiti tudi najučinkovitejše ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. Tako boste lahko na kraju samem dobili strokoven in neodvisen nasvet.

61549676

Energetska izkaznica

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna?

Energetska izkaznica ni potrebna pri:

  • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
  • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
  • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
  • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Prav tako energetske izkaznice ni treba pridobiti za:

  • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
  • stavbe za obredne namene ali verske dejavnosti,
  • industrijske stavbe in skladišča,
  • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se te ne ogrevajo,
  • enostavne in nezahtevne objekte (npr. majhne stavbe, pomožni objekti),
  • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Energetska izkaznica tudi ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani.

Kako je z globami v primeru kršitve?

Od 1. januarja 2015 naprej veljajo kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika, s 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine. Če lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe pri prodaji ali oddaji ne zagotovi, da so pri oglaševanju navedeni energijski kazalniki energetske učinkovitosti iz energetske izkaznice, ga bo doletela kazen v višini 250 evrov.

Novi pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb tudi jasno opredeljuje postopek izdelave energetske izkaznice za posamezni del stavbe v primeru, ko je z ostalimi deli povezan s skupnim ogrevalnim sistemom.

Z globo 300 evrov bo kaznovan lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, ki kupcu oziroma najemniku pri prodaji ali oddaji ne bo najkasneje pred sklenitvijo pogodbe predložil originala ali kopije veljavne energetske izkaznice. Za pravne osebe so globe nekoliko višje. Če pri javni stavbi s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2 ne bo na vidno mesto nameščena energetska izkaznica, bo za prekršek z globo od 1.000 do 10.000 evrov kaznovana pravna oseba ter od 100 do 500 evrov odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika.

Koliko stane izdelava energetske izkaznice?

Cena izdelave energetske izkaznice ni enotna, giblje se namreč do 150 evrov za posamezno stanovanjsko enoto, od 200 do 450 evrov za stanovanjsko hišo ter do 1000 evrov za stanovanjski blok. Osnova prispevka za izdajo energetske izkaznice je odvisna od namembnosti, velikosti stavbe in števila posameznih enot stavbe. Strošek za samo izdelavo energetske izkaznice pa je odvisen od vrste energetske izkaznice – merjena ali računska, velikosti stavbe in kompleksnosti vgrajenih energetskih sistemov v stavbi.

Kakšne so prednosti energetske izkaznice za kupce oziroma najemnike?

Energetska izkaznica je v osnovi namenjena ravno kupcem oziroma najemnikom. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je. Pri tem je zelo nujno tudi poudariti, da energetska izkaznica ne označuje samo razreda oziroma določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča. Pove nam, kaj bo treba na stavbi prenoviti ali izboljšati in katere dele ter naprave je priporočljivo zamenjati. Kupci oziroma najemojemalci se z neodvisno strokovno oceno seznanijo o energetski učinkovitosti stavbe in se lažje odločijo, katero nepremičnino kupiti oziroma najeti.

Članek: Vse, kar morate vedeti o energetski izkaznici
Povzeto po: DominVrt.si
Novinarka: Sandra Cvetkovič
Spletna povezava: http://www.dominvrt.si/clanek/dobro-je-vedeti/vse-kar-morate-vedeti-o-energetski-izkaznici.html

Cvetkovič, Sandra. 2015. Vse, kar morate vedeti o energetski izkaznici, www.dominvrt.si, 19.1.2015

VAS ZANIMA VEČ O PRIDOBITVI ENERGETSKE IZKAZNICE?

Vabimo vas, da stopite v stik z našim prodajno-tehničnim svetovalcem.

Recent Posts
Stopite v stik z nami še danes!

Kontakt

Start typing and press Enter to search